Uitgifte kavels

Voorrang en reservering

Voor de gronduitgifte geldt een voorrangsregeling voor bedrijven uit Soest en Zeist. Bedrijven uit het woon- en werkgebied Soesterberg-Noord hebben vanwege de herinrichting van het gebied een specifieke voorrang.

Verkoop bedrijfskavels

Diverse kavels zijn direct beschikbaar zodra het uitgifteproces en de minimale procedure voor een omgevingsvergunning (12 weken) zijn doorlopen. Een omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, kapvergunning en sloopvergunning. Het aanvragen van een omgevingsvergunning verloopt via het Omgevingsloket Online.

Bent u geïnteresseerd in vestiging van uw bedrijf op Bedrijventerrein Richelleweg? Neemt u dan contact op met:

Wim Dekker

namens de provincie Utrecht
T: 06 - 18 30 04 49
E: wim.dekker@provincie-utrecht.nl

of

Heidi Versluis-Slager

namens de provincie Utrecht
E: heidi.versluis-slager@provincie-utrecht.nl