Over de kavels

Bedrijvenpark Centurionbaan

Het bedrijventerrein is gelokaliseerd aan de A28 tussen Utrecht en Amersfoort. Het terrein ligt in een groene, bosrijke omgeving in het hart van het aantrekkelijke woon- en recreatiegebied de Utrechtse Heuvelrug. Het terrein is bedoeld voor ondernemingen die hun bedrijf op een duurzame wijze willen uitbouwen op een centraal gelegen locatie in Nederland. De ondernemingen kunnen profiteren van een groen, kleinschalig en (’s avonds en in het weekend) afsluitbaar bedrijventerrein met een ervaren parkmanagementorganisatie.

Kavels zijn beschikbaar vanaf 1.500 m². Op een kavel van 1.500 m² dient minimaal 1.200 m² vloeroppervlakte te  worden gerealiseerd.

3d Schets Bedrijventerrein Richelleweg

Uitgangspunten en ligging

Stedenbouwkundige uitgangspunten

  • minimale kaveloppervlakte van 1.500 m² (1.200 m² bvo)
  • maximaal 50% kantoorvloeroppervlakte
  • floor-space index van 0,8
  • minimale goot-/nokhoogte van 7 meter
  • maximale bouwhoogte van 12 tot 15 meter (dit verschilt per locatie)
  • parkeren op eigen terrein
  • parkeernorm van 0,9 tot maximaal 1,9 parkeerplaats per 100 m² bvo
  • toegestane bedrijven: milieucategorieën I t/m IV

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt binnen het totale planconcept. In het ontwerp van het terrein, in de bebouwing en in het beheer van de openbare ruimte is gezocht naar haalbare duurzame oplossingen. Daarom is in het ontwerp gekozen voor intensief ruimtegebruik. Voor alle bedrijfskavels geldt een Floor-space index (fsi) van 0,8.

GPR bedrijfsgebouwen

De gebouwen op bedrijventerrein Richelleweg moeten voldoen aan een minimaal niveau van duurzaamheid. Om deze 'gebouwgebonden' duurzaamheid meetbaar te maken, is er een instrument ontwikkeld: GPR gebouw©. Dit is een praktisch en gebruiksvriendelijk instrument om ambities voor kwaliteit en duurzaamheid van bedrijfsgebouwen handen en voeten te geven.

GPR gebouw© wordt inmiddels door meer dan 100 gemeenten en 500 marktpartijen gebruikt. Het instrument zet ontwerpgegevens van een gebouw om naar eenduidige prestaties. De score is opgebouwd uit de modules Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. In elke module moet minimaal een score van 6,0 worden behaald om te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het bouwbesluit. Voor bedrijventerrein Richelleweg geldt als voorwaarde dat de nieuwe bedrijfsgebouwen minimaal een 7 moeten scoren.

GPR gebouw© is ontwikkeld door W/E adviseurs in samenwerking met de gemeente Tilburg. De webapplicatie is te vinden via www.GPRgebouw.nl.

LZV-gebied

Het bedrijventerrein wordt een Lange Zware Vrachtvoertuigen (LZV)-kerngebied met aansluiting op de autosnelwegen. Dit betekent dat het terrein ook toegankelijk is voor langere en zwaardere vrachtwagencombinaties. Het gaat om voertuigcombinaties die zijn opgebouwd uit verschillende standaard voertuigcomponenten, zoals een vrachtauto, trekker, aanhangwagen en/of oplegger. Deze combinaties mogen maximaal 25 m lang zijn en 60.000 kg wegen. Over het algemeen zijn vrachtwagencombinaties maximaal 18 m lang.

Door het gebruik van extra lange vrachtwagencombinaties zijn minder vervoersbewegingen nodig en wordt het milieu en het wegdek minder belast.

Parkmanagement

Om de toekomstwaarde en efficiënt beheer van het terrein te garanderen is gekozen voor parkmanagement. Voor meer informatie hierover zie: Parkmanagement.